Diễn biến mới việc liên danh Hưng Thịnh, Đèo Cả và Nam Miền Trung đề xuất lập quy hoạch 15.000 ha ở Lâm Đồng

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hoàn thiện dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát và đề xuất ý tưởng lập quy hoạch của liên danh CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh, CTCP Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung.

Theo công văn 155/SXD-QHKT, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 17/1, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát và đề xuất ý tưởng quy hoạch của liên danh CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh, CTCP Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung tại huyện Lâm Hà.

Khu vực liên danh đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch diện tích khoảng 15.000 ha, bao gồm thị trấn Nam Ban, các xã Mê Linh, Đông Thanh, Nam Hà, Gia Lâm, Phi Tô, huyện Lâm Hà và một phần thuộc xã Bình Thạnh, Hiệp Thạnh và Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Theo đồ án quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích này được xác định chủ yếu là đất nông nghiệp và rừng sản xuất.

Đây là khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, quỹ đất nông nghiệp lớn, giáp với TP Đà Lạt, phù hợp với định hướng phát triển mở rộng không gian thị trấn Nam Ban theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng. Các khu vực rừng sản xuất có thể định hướng phát triển các loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, chia sẻ chức năng với khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Hiện nay UBND tỉnh đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, UBND huyện Lâm Hà cũng đang tổ chức các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Ban, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã thuộc huyện Lâm Hà. Do đó, việc đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại khu vực trên là chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.